2019-2020 оны онцлох үйл явдлуудаас

1600м2

  аюулгүй талбай

230

   хүүхэд

   50

  Багш ажилчид                

STEAM

          Хөтөлбөр

Ажлын байранд урьж байна

Мэдлэг, мэргэжил, ур чадвараа нээн харуулж

шилдэг хамт олонтой ажиллах, хөгжин дэвших боломжийг бид танд олгож байна.